Kontingentpriser for 2. sæson 2020
       
Børn 45 min       420
Rend og hop 60 min       550
Voksne 30 min     fri spa 530
Voksne 45 min     fri spa 695
Vandskræk 45 min      

720

Ungdomshold 60 min       465
Baby 1v.         420
Baby 2v.         520
           
Distance       fri spa 530
Mikro/makro 45 min       420
           
Handicap     Voksne fri spa 695
Handicap     Børn fri spa 420
Træ.ekstremsport 60 min       725
 
Svømmere, der har betalt for 1. sæson 2020, og som har mistet nogle gange, da
svømningen blev aflyst p.g.a. Corona, får nedsat kontingent, så de kun betaler for 10
gange i stedet for 14 gange. Beløbet bliver reguleret, når I tilmelder jer til 2. sæson.
 

N.B. Rabat ved deltagelse for samme person på
2 hold: 25% rabat på hold nr. 2.