Kontingentpriser for 2. sæson 2022
       
Børn 45 min       450
Rend og hop 60 min       580
Voksne 30 min     fri spa 560
Voksne 45 min     fri spa 725
Vandskræk 45 min      

750

Vandsjov 45 min       450
Baby 1v.         450
Baby 2v.         550
           
Distance       fri spa 560
Mikro/makro 45 min       450
           
Handicap 45 min   Voksne fri spa 725
Handicap 45 min   Børn fri spa 450
Træ.ekstremsport 60 min       755
 
Kontingent er incl. energitillæg på 30 kr. for sæsonen.
 

N.B. Rabat ved deltagelse for samme person på
2 hold: 25% rabat på hold nr. 2.